Τρίτο Ενημερωτικό Δελτίο

Ο Δημόσιος Τομέας στο επίκεντρο του PROGEDI!

Ο δημόσιος τομέας και η διαχείριση της διαφορετικότητας εντός αυτού αποτελούν σημαντική διάσταση του ευρωπαϊκού έργου PROGEDI (Promoting Gender Equality, Diversity and Inclusion). Το έργο στοχεύει στην προώθηση της διαφορετικότητας, της ισότητας και της κοινωνικής ένταξης στον επιχειρηματικό και δημόσιο τομέα στην Ελλάδα. Η διαφορετικότητα μπορεί να αποτελέσει πλούτο και πηγή καινοτομίας στο δημόσιο τομέα και οι κατάλληλες πρακτικές διαχείρισής της μπορούν να συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα και την εξυπηρέτηση όλων.

Ένας από τους βασικούς στόχους του PROGEDI είναι να ωφελήσει άμεσα στελέχη του δημόσιου τομέα από φορείς της κεντρικής και τοπικής αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη ικανοτήτων διαχείρισης της διαφορετικότητας, της ισότητας και της ένταξης, βάση των αναγκών των οργανισμών, αποσκοπώντας στην προώθηση μακροπρόσθεσμων οργανωτικών αλλαγών. Καθώς η επιχειρηματολογία είναι ισχυρότερη από ποτέ, το PROGEDI θα συμβάλλει στην προσαρμογή των πρωτοβουλιών ενίσχυσης της διαφορετικότητας και στην ανάδειξη νέων πρακτικών διαχείρισης της.

Βραβεία για τις «Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες της Διαφορετικότητας και της Ένταξης»
Μια καινοτόμα ευρωπαϊκή δράση για την ενίσχυση της διαφορετικότητας στο δημόσιο τομέα αποτελεί η απονομή βραβείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες της Διαφορετικότητας και της Ένταξης». Το βραβείο αυτό είναι ανοιχτό σε όλες τις τοπικές αρχές στην ΕΕ που οικοδομούν ισότιμες κοινωνίες προωθώντας τη διαφορετικότητα και την ένταξη στην εργασία. Στόχος είναι οι πόλεις, οι περιφέρειες και οι κωμοπόλεις που συνεισφέρουν στη δημιουργία περιβάλλοντος ένταξης να λαμβάνουν αναγνώριση και να αξιοποιούν τις δυνατότητες για ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι Βοΐου, Ελληνικού-Αργυρούπολης, Πειραιά και Ρόδου απέσπασαν τιμητική διάκριση, κατά τη φετινή απονομή, για τις δράσεις τους για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PROGEDI έχει στόχο την ανάδειξη και την ενίσχυση των πρακτικών διαχείρισης της διαφορετικότητας στον δημόσιο τομέα, μέσα από τις καινοτόμες δράσεις που προετοιμάζει. Κατά τη διάρκεια του έργου θα δημιουργηθούν εκπαιδευτικά εργαλεία για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και την Ένταξη και θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικές δράσεις με συμμετέχοντες υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Στο εκπαιδευτικό υλικό θα συμπεριληφθούν μελέτες περιπτώσεων συναφείς με την Ελλάδα, θα χρησιμοποιούν μεθοδολογίες εκπαίδευσης ενηλίκων και βιωματικές τεχνικές, ενσωματώνοντας στοιχεία από την έρευνα αξιολόγησης για τις πρακτικές Διαφορετικότητας και Ένταξης στην Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου. Επιπλέον, θα αξιοποιηθούν δεδομένα που αναδείχθηκαν κατά τη διάρκεια προηγούμενων δράσεων του έργου, όπως το διακρατικό διαδικτυακό σεμινάριο και το συμβουλευτικό εργαστήριο για τη Διαφορετικότητα και την Ένταξη.

Βρείτε το newsletter εδώ στα Αγγλικά και τα Ελληνικά: