Εταίροι Έργου

Η International Rescue Committee (IRC) Hellas άρχισε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα το 2015, στο νησί της Λέσβου, ως απάντηση στον πρωτοφανή αριθμό προσφύγων που έφταναν τότε στο νησί. Από την αρχή της δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα, η IRC Hellas παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και προστασίας σε ανθρώπους που διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας, αλλά και στον αστικό ιστό. Άμεσα ή σε συνεργασία με άλλους φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών, έχουμε παράσχει στέγαση, είδη πρώτης ανάγκης, πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής, αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες, προστασία σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, νομική συνδρομή, διαχείριση υποθέσεων, ψυχική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, καθώς και υπηρεσίες απασχολησιμότητας σε δικαιούχους/ες και αιτούντες/σες διεθνή προστασία και άλλες ευάλωτες ομάδες στην Ελλάδα.

Η ομάδα μας βρίσκεται στην Αθήνα και τη Λέσβο, ενώ μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Refugee.Info, παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σε ολόκληρη την επικράτεια. Στη Λέσβο, υλοποιούμε προγράμματα ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ενώ στην Αθήνα, παρέχουμε ένα εύρος υπηρεσιών σχετικά με την παιδική προστασία, την ψυχική υγεία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη, την προστασία και ενδυνάμωση γυναικών, τη νομική υποστήριξη, την προώθηση της ισότητας των φύλων και αποδοχής της διαφορετικότητας, τη συνηγορία και την οικονομική ανάκαμψη και ενδυνάμωση μέσω της απασχολησιμότητας.

Το Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων (ΚΕΑΝ) ιδρύθηκε το 2004 στην Αθήνα, με στόχο την αναβάθμιση της ζωής των νέων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας, την προώθηση μιας καλύτερα οργανωμένης κοινωνίας με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και το περιβάλλον και την προώθηση του πνεύματος του εθελοντισμού και της εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες. 

Το ΚΕΑΝ, η οργάνωση που εκπροσωπεί τη Χάρτα Διαφορετικότητας στην Ελλάδα, προωθεί τη διαχείριση της διαφορετικότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τη Χάρτα, την εφαρμογή της και τη δέσμευσή της, καθώς και εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα διαφορετικότητας, διαχείρισης της διαφορετικότητας και ενσωμάτωσης. 

 Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με έδρα την Αθήνα και αποτελείται από ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής, οι οποίοι συνεργάζονται για να προωθήσουν την ισότιμη συμμετοχή σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, μέσω της ενδυνάμωσης των κοινοτήτων.

Συνδυάζουμε δράση και έρευνα με στόχο την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας και της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων εν γένει. Ως οργάνωση, διαθέτουμε περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στην κοινωνική δράση, την κοινωνιολογική και νομική έρευνα, τη διαχείριση έργων και τις πολιτιστικές εκδηλώσεις. Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων ανεξαρτήτως καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας, φύλου ή σεξουαλικού προσανατολισμού.